Công Ty Hoá Chất SaPa

Chào mừng các bạn đã ghé diễn đàn Mua Bán Hóa Chất của công ty hóa chất Sapa. Các bạn vui lòng đăng ký thành viên để được đăng bài, bình luận và truy cập chat box của diễn đàn! Mọi thắc mắc xin các liên hệ về đường dây nóng Hotline: 0984.541.045 (Nhân viên kinh doanh hóa chất - Đồng thời quản trị diễn đàn) để được giải đáp nhanh nhất. Cám ơn các ban!

Hóa Chất Công Nghiệp - Industrial Chemicals


  DANH MUC TỪ KHÓA SẢN PHẨM

  Admin
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 3
  điểm : 10400
  Join date : 11/08/2017
  Age : 26
  Đến từ : Ninh Thuận

  DANH MUC TỪ KHÓA SẢN PHẨM Empty DANH MUC TỪ KHÓA SẢN PHẨM

  Bài gửi by Admin on Fri Aug 11, 2017 1:51 pm

  Hello..all participants,
  Herewith would like to introduce myself, my name is NiemStyle as one who interested in chemical business and would like to informed you that this blog for you to update, improved and share about chemical news, product info, market trends, etc.

  Chemicals applications right now focus for business applicatons as follows ;
  1. Coating and Ink
  2. Binder/ Resin
  3. Adhesives
  4. Aquaculture
  5. Agriculture
  6. Household ( Cleaner – toiletries), surfactants
  7. Lubricants
  8. Cements ( grinding aids )
  9. Etc…

  So many thanks to all of you who would like to joint, share and visit our web and will be appreciate if you can send me some inputs.
  If you have any query please feel free to contact me.
  Success for You, Family, Love, Health and Prosperity,

  Phan Van Niem ( Mr.)
  Tel: 098-4541-045
  Email: ctysapa@gmail.com

  DANH MỤC HOÁ CHẤT
  (List of Chemicals)
  RESIN ( Nhựa dùng làm màng bao phủ, coating)
  Alkyd resin, Nhựa alkyd :
  Long oil :
  Alkyd 1202 – 80 : 200 KG/DR - Indonesia
  Alkyd resin CR 1269 – 80 : 200 KG/DR - Indonesia
  Everkyd 1180 – M – 2 : 200 KG/DR -- Taiwan
  Beckosol 6501 – 80 – N : 190 KG/DR -- Thailand
  Short oil:
  Alkyd 23 : 200 KG/DR - Indonesia
  Alkyd 352 – 70 : 200 KG/DR -- Taiwan, Indonesia
  Chemkyd 6402 – 70 : 200 KG/DR -- Indonesia
  Alkyd CB 1411 – 70 : 200 KG/DR -- Indonesia
  Eterkyd 3755 – X – 80 : 210 KG/DR -- Taiwan
  Alkyd resinCR 1423 – 70 : 200 KG/DR -- Indonesia
  Eterkyd 3304 – X – 70 : 210 KG/DR -- Taiwan
  Acryic resin ( Nhựa acrylic )
  EVA 15 (Styrene arcrylic co.) : 200 KG/DR - Indonesia, Thailand
  EVA 3585 (Styrene arcrylic Co.) : 200 KG/DR - Indonesia
  Eterac 7302 – 1 – XC – 60 : 200 KG/DR - Taiwan
  Eterac 7303 – X – 63 : 200 KG/DR - Taiwan
  Eterac 7322 – 2 – SX – 60 : 200 KG/DR - Taiwan

  OTHER RESINS, những loại nhựa khác:
  Epoxy E44 : 20 KG/PAIL -- Taiwan
  Epoxy 128S : 220 KG/DR -- Taiwan - Korea
  Epoxy D.E.R 331 :240 KG/DR -- Dow - Korea
  Epoxy K.E.R 828 : 200kg / drum ---- Korea
  Epoxy D.E.R 671 (Solid): 25 KG/BAG -- Dow - Korea
  Epoxy D.E.R 671 – X75 (Liquid) : 220 KG/DR -- Dow - Korea
  Epoxy D.E.R 663 U - UE :25 KG/Bao -- Dow – China – Korea
  Epoxy D.E.R 664 UE : 25 KG/Bao -- Dow – China – Korea
  Maleic resin 900, 920 : 25 KG/ BAG -- China, Taiwan
  Petro resin SK120H, SK120B : 25 KG/ BAG -- Taiwan
  Petro resin C9, 10 color : 25 KG/ BAG -- China
  Nitrocellulose 1/4S, 1/2S, 5S, 20S : 20 KG/ BAG -- China
  Nitrocellulose 40S, 60S, 120S : 20 KG/ BAG -- China
  Nitrocellulose SS1/16, 1/8, 1/4,1/2 : 120 KG/DR -- Thailand
  Nitrocellulose RS1/16, 1/8, 1/4,1/2 : 120 KG/DR -- Thailand
  NitrocelluloseRS5 :100 KG/DR -- Thailand
  NitrocelluloseRS 20 : 100 KG/DR -- Thailand
  NitrocelluloseRS 40 : 100 KG/DR -- Thailand
  NitrocelluloseRS120 :100 KG/DR -- Thailand
  NitrocelluloseRS1000 :100 KG/DR -- Thailand
  Styrene Monomer :190 KG/DR--Singapore, Malay
  Maleic Anhydride (MA) :25KG/BAG--Taiwan
  Pentaerythritol

  SOLVENTS, Dung môi công nghiệp :
  Acetone : 160/159 KG/DR ---Mobil, Shell, Taiwwan, Japan
  Diacetone alcohol (DAA.) : 195kg/DR ---India
  Iso – Butanol ( Isobutyl alcohol) : 167,165 KG/DR -- Malay, BASF
  N – Butanol (N-Butyl Alcohol): 167, 165KG/DR --- Malay, South Africa, BASF
  Butyl Acetate (n-Butyl Acetate): 180 KG/DR --- Malaysia, BASF , Shell, Taiwan, China.
  Butyl Carbitol (Dowanol DB) Dibutyl Glycol : 200 KG/DR --- Malaysia
  Butyl Cellosolve, BC (Dowanol EB) : 188 KG/DR --- Malaysia
  Butyl Glycol : 185 KG/DR --- Germany, Holland, USA.
  Cellosolve Acetate ( C.A.C ) : 200 KG/DR --- USA, UAE, Petrochem, India
  Cyclohexanone (CYC) : 190 KG/DR --- Taiwan.
  Cyclohexane : 155KG/DR ----Singapore
  Diethanolamine (D.E.A) : 210, 228 KG/DR -- Japan, Malaysia
  DiethyleneGlycol (D.E.G) : 225, 235 KG/DR -- Thailand, Indo, Malaysia
  Dimethylfomamide (D.M.F) : 190 KG/DR -- BASF (Germany, China), Korea
  Dowanol PMA : 200 KG/DR --- Dow (USA)
  Propylene Glycol Mono Methyl Acetate (PMA) : 190 KG/DR ---- CHINA, DOW
  Dipropyleneglycol (D.P.G): 215 KG/DR --- Dow (USA), BASF
  Ethyl Acetate ( EA) : 180 KG/DR --- Mobil, Singapore, USA, Korea
  Ethyl Cellosolve ( Ethyl Glycol ): 190 KG/DR --- USA, India
  Isophorone : 190 KG/DR -- Germany
  Ethanol 96o, 98o : 168 KG/DR --- Vietnam
  Methanol : 163 KG/DR --- Sing., Malaysia, Arabia, Indo
  Methyl Ethyl Ketone (M.E.K): 165 KG/DR --- Singapore, Taiwan, Shell
  Methyl Iso Butyl Ketone (M.I.B.K) : 165 KG/DR --- Singapore, Japan, USA, Taiwan
  Methylene Chloride (M.C) : 270 KG/DR --- Dow
  MonoEthyleneGlycol (M.E.G) : 235,225 KG/DR --- Malaysia, Thailand
  Monoethanolamine (M.E.A) : 210 KG/DR --- Malaysia
  Monoethanolamine pure (M.E.A) : 210 KG/DR ---- Germany ( Plastic drum)
  N-Propyl Acetate ( n-PAC): 183 KG/DR --- Dow - USA, China
  Poly Ethylene Glycol (P.E.G 400) : 230 / 225 KG/DR ---Malaysia / Indonesia
  Poly Ethylene Glycol (PEG 600) : 230 / 225 KG/DR --- Malaysia / Indenesia
  Poly Ethylene Glycol (PEG 4000) : 25 KG/bag --- Malaysia / DOW
  Propylene Glycol (PG) INDustrial : 215 KG/DR --- Dow – USA, Brazil
  Propylene Glycol (PG) USP/EP : 215 KG/DR ----- Dow - Brazil
  Caradol 5602/Voranol 3010 (PPG) : 210 KG/DR ---- Shell, Dow, Singapore
  Toluenediisocyanate 80/20 (TDI): 250 KG/DR --- Germany (BASF), Bayer
  Shellsol 3040 : 155 KG/DR --- Shell
  Shellsol A 100 : 175KG/DR ---Shell
  Shellsol V55 : 140KG/DR ----Shell
  Solvesso R100 : 179KG/DR ---Mobil
  Shellsol 60/145 : 139 KG/DR ---- Shell
  Solvent A 150 : 175 KG/DR --- Korea
  Pegasol R100 : 179 KG/DR ---- Mobil
  Toluene : 179,173,180KG/DR --- Mobil, Shell, Singapore, Taiwan, Thailand, Korea
  Triethanolamine 99 % (TEA’99) : 232 KG/DR --- Malaysia
  Triethanoleamine 85 % (Amine SD) : 230KG/DR --- Malaysia, Korea
  Triethanolamine pure : 230 KG/DR --- BASF
  Xylene : 179, 173KG/DR ---- Mobil, Shell, Singapore, Korea
  N – Hexane : 132,139, 138, 137 KG/DR --- Thailand, Singapore , Exxon Mobil, Shell
  Iso Propyl Alcohol (IPA) ( TECH) : 163 KG/DR --- Singapore, South Africa, Taiwan
  Iso Propyl Alcohol (IPA) 99.95% : 160 KG/DR --- Dow
  Tergitol NP 4 –> 10 surfactant : 210 Kg/DR ---- Malaysia, Indonesia
  Trichloroethylene (T.C.E) : 296, 300, 290 kg/DR --- U.K., Japan, Russia
  Perchloroethylene (P.C.E) : 296, 300, 290 kg/DR --- U.K., Japan, Russia
  PIGMENTS, Bột màu :
  Iron Oxide Red : 25 KG/ BAG ---China
  Iron Oxide Yellow : 25 KG/ BAG ----China
  Blue 15.3 : 20 KG/PAIL ----India
  Green 7 : 20 KG/PAIL ----India
  10 G.A : 25 KG/ BAG ----Japan
  G.E.X : 25 KG/ BAG -------Japan
  5 G.E.X : 25 KG/ BAG ----Japan
  ZnCrO4 : 25 KG/ BAG ----China
  PbCrO4 : 25 KG/ BAG ----China
  Titan CR 828,CR128, 902 : 25 KG/ BAG ---Australia, Arabia Saudi
  Lithopone B301 : 50 KG/ BAG ---- China
  Aluminium Paste 130 : 25 KG/PAIL --- Canada
  Paste 100MA : 50 KG/ PAIL : Japan
  Paste 803 : 25 KG/ PAIL ---- Canada
  RPG 3500 : 25 KG/ PAIL ---- Canada
  RG 3500 : 25 KG/ PAIL -------- Canada

  HARDENERS (Chất đóng rắn Epoxy):
  Epikure 3125 curing agent : 190.5, 180 KG/DR --- USA, China
  Epikure 3115 curing agent : 190.6 KG/DR ---- USA
  Triethylenetetramine (TETA) : 199.6 KG/DR --- Dow
  Polyamide T31 : 5 KG/Can ---- China
  Polyurethane 530 – 75 : 16 KG/ PAIL ---- Taiwan
  Versamide 125 (polyamide) : 190.5 kg/drum -----USA
  Aradur 125 (polyamide - polyaminoamine) : 180 kg/drum ------India
  DEH 24 Epoxy Curing Agent , DEH 82 - 83 - 84 ( DOW)

  ADDITIVES, Phụ gia sơn, mực in, keo dán..:
  DRIER, Chất làm khô:
  Anti-skin B (Skin B) : 25KG/ PAIL ---- U.A.E
  Octoate Cobalt 10% : 45-60 KG/ PAIL ---- Arabia Saudi, Indo, Argentina
  Octoate Calcium 05% & 10% : 180 KG/DR ---- Indonesia
  Manganese 10% : 200 KG/DR ------ Arabia Saudi, Indonesia
  Lead 32% : 250 KG/DR ------- Arabia Saudi, Indonesia
  Zirconium 18%, 12% : 227 KG/DR ----- Troy, Indonesia
  SAK - ZS – P/PLB (Zinc Stearate) : - 25 KG/ BAG ---- Singapore
  Rhodoline 34M (Matting agent ) : 10 KG/ BAG ---- Korea
  Syloid C906 (Matting agent ) : 15 KG/ BAG ----- Malaysia
  Dioctylphthalate (D.O.P) (Platinol AH): Plasticizer : 200 KG/DR ----- BASF (Malaysia), Thailand , Singapore.
  Dibutylphthalate (D.B.P) (Platinol C): Plasticizer : 200 KG/DR ----- BASF (Malaysia)
  Troysol AFL (Anti floating agent) : 45 KG/DR ----- Troy
  CF 16 (Anti-foam agent) : 180 KG/DR ----- Thailand
  Luwax A powder(Polyethylene wax) : 25 KG/ BAG ------- Germany
  Cereclor S52 (Chlorinated paraffin) : 260 KG/DR ------ Ineos Chlor (France)
  Alkali Refined Linseed oil : 190 KG/DR ------ India
  N,N-dimethyl ethanolamine : 180 kg/dr --- Germany, BASF
  N-Methylethanolamine (N-MEA) : Germany , BASF

  GRINDING AID FOR CEMENT, Trợ nghiền Ximăng, bột đá, clinker...:
  C.B.A (Cellulose Basic Amine) : 250 KG/DR ---------- Thailand
  D.E.G (Diethylene Glycol) : 220/235 KG/DR ------ Malaysia, Indonesia
  T.E.A’99 (Triethanolamine’99) : 232 KG/DR ------------Malaysia
  Amine SD ( TEA 85 %) : 230 Kg/DR ------------Malaysia

  HEAT TRANSFER FLUIDS + AntiFreezer, Coolant, Dung dịch giải nhiệt, chống đông, làm mát cho động cơ và các qui trình chống đông lạnh cho ngành Bia + Nước giải khát :
  Propyleneglycol (P.G.) Industrial : 215 KG/DR --------- Dow, Shell
  Propyleneglycol (P.G.) USP/EP : 215 KG/DR --------- Dow, Shell
  Monoethyleneglycol (M.E.G.) : 235, 225 KG/DR ----Malaysia, Thailand
  OTHER CHEMICALS (Hoá chất khác):
  Caustic Soda flake 96%, 98%, 99% min : 25 KG/ BAG ---- Indo., Taiwan, Thailand, China
  Calcium hypochloride 65% (Chlorin) : 15 KG/PAIL ---- Indonesia, China
  Chloroform : 300 KG/DR ---- England
  Methylene Chloride (MC) : 270 KG/DR --- Dow, Taiwan, Ukraina
  Acid Formic : 35 KG/PAIL ---- Netherland
  Sodium Benzoate BP-98 : 25 KG/ BAG ---- China
  Formalin 37% : 220 KG/DR --- U.A.E, Taiwan
  Menthol Crystal : 25 KG/PAIL --- Singapore
  Alkali refined linseed oil : 190 Kg/DR --- India
  Phenol : 200 - 225 Kg/DR - Korea / South Africa
  Acid Phosphoric 85% (Food & Tech. Grade) : 35 kg / pail : Vietnam/China/Korea
  ....etc...

  Trang WEB:
  https://hoachatsapachemical.blogspot.com/
  https://niemchemical.blogspot.com/
  http://professionchemicals.blogspot.com/
  https://toibanhoachatsapachemical.blogspot.com/

   Hôm nay: Sun Jun 07, 2020 3:31 am